Dokumenty na stiahnutie

kalkulacka pzp online

 

Povinné zmluvné poistenie je možné vypovedať iba písomne. Tlačivo vypovedania poistnej zmluvy je potrebné poslať poštou doporučene na adresu poisťovne alebo priniesť osobne .

Výpoveď PZP bez udania dôvodu

Stiahnite si z našej stránky bezplatne tlačivo o výpovedi PZP bez udania dôvodu.

Vyplňte všetky potrebné údaje. pzp online dokumenty na stiahnutie

Doplňte miesto a dátum a dokument podpíšte.

Vyplnený a podpísaný dokument zašlite na adresu poisťovne alebo prineste osobne na pobočku.

Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP.

Následne môžete uzavrieť nové, výhodnejšie PZP prostredníctvom našej webstránky.

Výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia

Stiahnite si z našej stránky bezplatne tlačivo o výpovedi PZP  ku koncu poistného obdobia.

Vyplňte všetky potrebné údaje.

Doplňte miesto a dátum a dokument podpíšte.

Vyplnený a podpísaný dokument zašlite na adresu poisťovne alebo prineste osobne na pobočku.

Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP.

Následne môžete uzavrieť nové, výhodnejšie PZP prostredníctvom našej webstránky.

Výpoveď PZP z dôvodu zošrotovania

Stiahnite si z našej stránky bezplatne tlačivo o výpovedi PZP z dôvodu zošrotovania.

Vyplňte všetky potrebné údaje.

Doplňte miesto a dátum a dokument podpíšte.

Priložte potrebnú prílohu – Potvrdenie o likvidácii vozidla

Vyplnený a podpísaný dokument zašlite na adresu poisťovne alebo prineste osobne na pobočku.

Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP.

Následne môžete uzavrieť nové, výhodnejšie PZP prostredníctvom našej webstránky.tlacivo poistenia pzp

Výpoveď PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Stiahnite si z našej stránky bezplatne tlačivo o výpovedi PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie.

Vyplňte všetky potrebné údaje.

Doplňte miesto a dátum a dokument podpíšte.

Priložte potrebnú prílohu – Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie

Vyplnený a podpísaný dokument zašlite na adresu poisťovne alebo prineste osobne na pobočku.

Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP.

Následne môžete uzavrieť nové, výhodnejšie PZP prostredníctvom našej webstránky.

Výpoveď PZP z dôvodu krádeže vozidla

Stiahnite si z našej stránky bezplatne tlačivo o výpovedi PZP z dôvodu krádeže vozidla.

Vyplňte všetky potrebné údaje.

Doplňte miesto a dátum a dokument podpíšte.

Priložte potrebnú prílohu – Policajný protokol o krádeži vozidla 

Vyplnený a podpísaný dokument zašlite na adresu poisťovne alebo prineste osobne na pobočku. tlacivo dokument pzp online poistenie

Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP.

Následne môžete uzavrieť nové, výhodnejšie PZP prostredníctvom našej webstránky.

Výpoveď PZP z dôvodu darovania alebo predaja vozidla

Stiahnite si z našej stránky bezplatne tlačivo o výpovedi PZP z dôvodu darovania alebo odkúpenia vozidla.

Vyplňte všetky potrebné údaje.

Doplňte miesto a dátum a dokument podpíšte.

Priložte potrebnú prílohu – Kópia technického preukazu, kúpna/darovacia zmluva

Vyplnený a podpísaný dokument zašlite na adresu poisťovne alebo prineste osobne na pobočku.

Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP.

Následne môžete uzavrieť nové, výhodnejšie PZP prostredníctvom našej webstránky.