Biela a zelená karta

kalkulacka pzp online

Biela a zelená karta patria medzi dôležité doklady o poistení vášho vozidla.

Po uzatvorení zmluvy PZP vám poisťovňa obratom vydá doklad o poistení vozidla, známy ako Biela karta a Zelená karta.

Každý vodič pohybujúci sa na cestách musí mať platnú Bielu, respektíve Zelenú kartu. Na výzvu príslušníka Policajného Zboru SR je vodič povinný predložiť obe karty. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti môže byť vodič pokutovaný nemalou sumou. Nezabudnite teda, že keď uzatvoríte povinné zmluvné poistenie vozidla, tieto karty obdržíte automaticky. Majte ich u seba počas vedenia motorového vozidla.

Ako to funguje v prípade, že uzatvoríte PZP online?

Ak sa rozhodnete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie online, prostredníctvom nástroju online kalkulačka PZP, nemusíte na Bielu ani Zelenú kartu dlho čakať. Bude vám automaticky zaslaná mailom okamžite po uzatvorení poistenia.

Biela karta – Potvrdenie o poistení zodpovednosti

Biela karta je doklad, ktorý potvrdzuje poistenie vozidla a platnosť PZP. Bielu kartu vydáva poisťovňa a každý poistník je povinný mať ju pri sebe počas šoférovania. Biela karta platí iba na území Slovenskej republiky.

Biela karta musí obsahovať presné a pravdivé údaje o:

1. PZP

 • číslo poistnej zmluvy,
 • platné poistné obdobie.

2. Držiteľovi/vlastníkovi vozidla

 • meno a priezvisko/obchodné meno,
 • rodné číslo/IČO,
 • trvalé bydlisko/sídlo,
 • pečiatka s identifikačnými údajmi.

3. Poisťovni

 • obchodné meno,
 • sídlo poisťovne.

4. Vozidle

 • druh vozidla,
 • značka a typ,
 • číslo technického preukazu,
 • VIN číslo,
 • evidenčné číslo (ŠPZ).

5. Dátum vydania Bielej karty a podpis

Zmena údajov musí byť poisťovni nahlásená okamžite. Následne po oznámení vydá poisťovňa nový doklad so správnymi aktualizovanými údajmi. V prípade straty bude Biela karta vystavená na náklady klienta.

Zelená karta – Medzinárodná automobilová poisťovacia karta

Ďalšou kartou, ktorú získate, je takzvaná Zelená karta. Narozdiel od Bielej karty, Zelená karta má medzinárodnú platnosť a jej vzhľad je štandardizovaný v rámci krajín, ktoré patria do Systému zelenej karty.  

Zelenú kartu musíte mať pri sebe počas vedenia vozidla nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách, napríklad:

 • Albánsko
 • Bosna a Hercegovina,
 • Bielorusko,
 • Izrael,
 • Irán,
 • Maroko,
 • Moldavsko,
 • Macedónsko,
 • Rusko,
 • Čierna Hora a Srbsko,
 • Tunisko,
 • Turecko,
 • Ukrajina.

Je vhodné, mať Zelenú kartu u seba aj v iných krajinách, pretože v prípade dopravnej nehody ju od vás bude miestna polícia vyžadovať.

Platná Zelená karta musí obsahovať informácie:

 • O platnosti – platnosť Zelenej karty je 1 technický rok, to znamená, že platí do toho istého dátumu ďalšieho roka.
 • Identifikačné číslo v tvare KÓD KRAJINY/KÓD POISŤOVNE/ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY.
 • Zoznam všetkých krajín, v ktorých je Zelená karta platná.
 • O poistníkovi – meno, priezvisko, adresa.
 • O poisťovni – názov, adresa a podpis.
 • O vozidle – evidenčné číslo (ŠPZ), továrenská značka a kód kategórie.

Vozidlá sú podľa Systému zelenej karty rozdelené do 6 tried:

 • kategória A – osobné vozidlá do 3,5 t,
 • kategória B – motocykle,
 • kategória C – nákladné vozidlá a traktory,
 • kategória D – bicykle s pomocnými motormi,
 • kategória E – autobusy,
 • kategória F – prívesy,
 • kategória G – ostatné vozidlá.

Zmeny týkajúce sa akýchkoľvek údajov musia byť ohlásené poisťovni.

Zhrnutie

Biela a Zelená karta sú dokumenty, ktoré musí mať vodič so sebou počas vedenia motorového vozidla. Biela karta je platná iba na území Slovenska, Zelená karta má medzinárodnú platnosť. V prípade, že chcete uzavrieť PZP online, obe karty vám budú vydané do pár minút na váš e-mail.