Dopravná nehoda alebo škodová udalosť?

kalkulacka pzp online

 

Aj keď v prípade dopravnej kolízie budete mať iné starosti ako hru so slovíčkami, tieto dva pojmy pomenúvajú podľa zákona úplne odlišné situácie. Na bezhavarky.sk sa vám pokúsime v jednoduchosti vysvetliť základné rozdiely medzi pojmami dopravná nehoda škodová udalosť.

Znaky škodovej udalosti sú nasledovné:

 • Nikto zo zúčastnených nebol vážne zranený ani usmrtený.
 • Pri škodovej udalosti nedošlo k úniku akýchkoľvek nebezpečných látok do okolitého prostredia.
 • Ani jedným z účastníkov nebolo poškodené nijaké verejne prospešné zariadenie.
 • Pri strete vozidiel nedošlo k poškodeniu cesty.
 • Žiadnemu z vozidiel, rovnako ako na žiadnej z prepravovaných vecí, nevznikla hmotná škoda prevyšujúca 3990€.

Znaky dopravnej nehody:

 • Pri strete vozidiel došlo k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu jednej alebo viacerých osôb. bezhavarky poistenie vozidla informacie o pzp krytie pzp
 • Niektoré z vozidiel poškodilo všeobecne prospešné zariadenie alebo cestu.
 • Do okolia unikli nebezpečné látky.
 • Na niektorom z vozidiel vrátane prepravovaných vecí, alebo na inom majetku vznikla škoda prevyšujúca 3990€
 • Niektorý z účastníkov dopravnej nehody je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 • Účastníci dopravnej kolízie sa nedohodli na zavinení.

Základnou podmienkou, ktorú musíte splniť, ak má havária zostať len škodovou udalosťou, je dohodnúť sa na vine. Ani účastník škodovej udalosti nesmie odísť a jeho povinnosťou je  bezodkladne zastaviť, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi, poskytnúť údaje o poistení a vyplniť správu o nehode.