Novinky v PZP pre rok 2018

S novým rokom okrem nových predsavzatí prichádzajú aj novinky v poistení PZP. Našim cieľom je pomôcť vám zorientovať sa v komplikovanom svete poistenia a z toho dôvodu sme pre vás pripravili prehľad noviniek v poistení pre rok 2018.

Poisťovne už viac nemajú povinnosť zverejňovať svoje cenníky ku koncu októbra, teda v období, kedy sa cena poistenia  motorového vozidla mení. Informujú však o parametroch, ktoré na cenu poistenia vplývajú a vďaka ktorým stále môže byť vaše PZP najlacnejšie.

Ako vypočítať výšku PZP?

Určite parametre pre výpočet PZP sa už dlhodobo nemenia. Sú nimi druh vozidla, vek vozidla, hmotnosť vozidla, druh paliva a objem a výkon motora. Stále viac poisťovní však zohľadňuje pri tvorbe poistenia aj parametre ako značka vozidla a model vozidla. Luxusné značky áut majú limitovaný výber poisťovní, pretože nie všetky poisťovne ponúkajú poistné produkty aj pre tieto značky. Ďalším dôležitým faktorom pre výpočet poistenia je forma poistníka, teda osoby, ktorá kupuje poistenie, ktorá môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, vek a miesto pobytu. Kľúčovým faktorom však naďalej ostáva škodovosť.

Výsledná cena poistenia PZP môže byť ešte zvýhodnená o zľavy, napríklad zľavy na PZP pre dôchodcov, PZP pre ZŤP, zľavy na poistení pre rodičov detí do 15 rokov alebo pre klientov, ktorí majú poistenie už majú uzatvorené iné poistenie.

Niektoré poisťovne nemenili svoje ceny vôbec, iné menily ceny PZP, iné zase spôsob výpočtu poistenia. Povinné zmluvné poistenie bolo za posledné roky na Slovensku najnižšie v rámci krajín EÚ. Z tohto dôvodu sa poisťovne snažia o lepšiu rentabilitu a premeniť znižovanie cien v rámci konkurenčného boja na zisk.

Nové trendy pri tvorbe cien

Na poistnom trhu sa objavilo niekoľko nových parametrov, na základe ktorých sa vypočíta konečná cena PZP. Sú nimi:

  • viac cenových skupín klientov (väčšia segmentácia)
  • vyššie poistné pre mladých iba do určitého veku (25 – 29 rokov)
  • vyššie poistné pre starších (napr. nad 65 rokov) z dôvodu vyššej rizikovosti
  • nižšie poistné pre skúsených vodičov
  • väčší význam sa prikladá škodovosti klienta za posledné 2 – 3 roky

Ceny PZP pre rok 2018 mierne narastú, netreba sa však obávať veľkého plytvania peňazí. V porovnaní s minulým rokom sa ceny zákonnej poistky veľmi nemenili. Stále máte na výber z množstva poisťovní a naša výhodná online kalkulačka PZP vám vždy ukáže zoznam najlepších ponúk poistenia.  V prípade, že ste si už poistenie vybrali, máte právo sa prepoistiť.

 

Kde možno uzavrieť PZP v roku 2018?

Najväčšia poisťovňa pôsobiaca na Slovensku, Allianz Slovenská Poisťovňa, svoj cenník pre povinné zmluvné poistenie veľmi nezmenila. V cenách zákonnej poistky sa preto veľké zmeny nekonajú. Ako jediná poisťovňa na Slovensku naďalej využíva krycí list, ktorý zaručuje, že ak vám škodovú udalosť alebo nehodu spôsobil klient Allianz Slovenskej Poisťovne, poisťovňa uhradí všetky náklady za servis vozidla za vás.

 

Generali poisťovňa začala tvorbu cenu PZP odvíjať predovšetkým od veku vodiča a jeho bydliska. Pre rok 2018 spustila nové kritérium pre výpočet PZP, v ktorom sa cena PZP 2018 odvija od značky vozidla a modelu. V prípade záujmu si klient môže k PZP 2018 priplatiť doplnkové poistenia.

 

Komunálna poisťovňa pripravila pre PZP 2018 novinku. Súčastné má k poisteniu dva bonusy, ku ktorým tohto roku pridala aj tretí. Táto novinka v PZP zahŕňa aj krytie batožiny v motorovom vozidle do sumy 500 eur.

 

Rovnaký postup zvolila aj poisťovňa Kooperativa, ktorá ku aktuálnym dvom bonusom k PZP pridala aj tretí. Jedná sa o verejný prísľub na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti a o krytie úrazu vodiča a členov posádky motorového vozidla.

 

Wustenrot od októbra počíta cenu PZP 2018 na základe nového cenníka. Novinkou je prerozdelenie kategorizácie automobilov podľa výkonu motora. Doterajších 6 skupín rozšírili na 7. Týmto krokom došlo k zníženiu platieb za zákonné poistenie 2018 v niektorých kategóriach.

 

Mierne zvýšenie ceny povinného zmluvného poistenia možno zaznamenať aj v poisťovni Uniqa. Poisťovňa zvýšila ceny PZP pre niektoré kategórie vozidiel. Naďalej však poskytuje zľavy na PZP za bezškodový priebeh pre osobné vozidlá a pre osoby nad 24 rokov a to až do výšky 50% z pôvodnej ceny povinného zmluvného poistenia. Výhodou poisťovne Uniqa naďalej ostávajú bezplatné asistenčné služby.

 

Drastické zmeny v PZP na rok 2018 sa nekonajú ani v poisťovni Union. Poisťovňa sa viac bude zameriavať na faktory, akými sú vek a miesto bydliska vodiča. V praxi to znamená, že klienti, ktoré predstavujú vyššie riziko, napríklad sú mladší ako 25 rokov, si za poistenie PZP v roku 2018 priplatia. To platí aj pre vodičov z väčších miest.