Poistenie čelného skla

kalkulacka pzp online

Časy, kedy v prípade poškodenia čelného skla nárazom kamienku z vozovky musel jeden poistenec priplatiť za extra pripoistenie čelného skla, zatiaľ čo druhému poistencovi poisťovňa udalosť preplatila, sú už preč. Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal stanovisko týkajúce sa škôd na čelnom skle spôsobených kameňom. Súd vydal poisťovniam povinnosť preplatiť danú škodu z PZP. Neprešiel ani argument poisťovní, že odskočenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla nie je okolnosťou, ktorá vychádza z prevádzky motorového vozidla škodcu. Najvyšší súd sa však vyjadril jasne: ,, Prevádzka motorového vozidla je príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla iného motorového vozidla spôsobí škodu.“

Čo to znamená pre poistníka?

Najlepšie z tento situácie vychádza poistník, pre ktorého to znamená jedno – nemusí si priplácať. Nezáleží na tom, či k poškodeniu vášho čelného skla došlo počas jazdy, alebo zatiaľ čo bolo vaše vozidlo odparkované na parkovisku.

Ako to vyzerá v praxi?

V praxi to však tak jednoducho nefunguje. Hoci Najvyšší súd vydal stanovisko, to sa viaže ku konkrétnemu prípadu a poisťovne ho neaplikujú vo všeobecnosti. Stanovisko Najvyššieho súdu SR má podľa nich odporúčací charakter. Všetko teda záleží od rozhodnutia poisťovne. Šancu na preplatenie nákladov na opravu čelného skla, poprípade na jeho výmenu, môžete zvýšiť tým, že škodovú udalosť riadne spíšete s majiteľom, respektíve s vodičom daného vozidla  a následne nahlásite poisťovni.  Takýto postup platí aj v prípade, že by ste vinníkom boli vy. Máloktorý vodič si však všimne, že na čelnom skle iného vozidla spôsobil škodu. Aj napriek využívaniu signalizačných zariadení, blikaniu či trúbeniu, sa vám vinníka nemusí podariť zastaviť. A aj v prípade, že by sa vám to podarilo, poisťovňa bude žiadať preverenie škodovej udalosti a v prípade kamienka, ktorý narazil a poškodil čelné sklo, je dokumentácia veľmi zložitá.

vyhodne poistenie online

Ako si chrániť čelné sklo?

Aby vás nehody spojené s čelným sklom nemuseli trápiť, je vhodné mať uzatvorené doplnkové havarijné poistenie, poprípade balíček, ktorý zahŕňa pripoistenie čelného skla. V prípade, že pri poistnej udalosti nemáte vinníka a ani záznam, je veľmi malá pravdepodobnosť, že vám škoda bude preplatená cez PZP. Výmena čelného skla sa dnes môže vyšplhať aj na tisícku, preto je lepšie mať čelné sklo pripoistené.

Poistenie čelného skla na automobile či inom motorovom vozidle poskytujú všetky známe poisťovne, ako napríklad Allianz, Kooperativa, Generali, Hornet(ktorá sa špecializuje len na autosklá), Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Axa, Union, Uniqa, ČSOB, Wüstenrot atď. Ponuky poisťovní sa môžu líšiť v tom, či ponúkajú produkt poistenia samostatne alebo nie. V praxi to znamená, že poistenie môžete získať na samostatnej zmluve, pričom základné zabezpečenie vozidla v danej poisťovni mať nemusíte. Ďalšou možnosťou je pripoistiť si čelné sklo v rámci už vašej existujúcej zmluvy.   Treťou možnosťou je zaobstarať si pripoistenie čelného skla v rámci havarjného poistenia, to však môže byť finančne náročnejšie.