Poistenie osôb (poistenie sedadiel)

kalkulacka pzp online

Úrazové poistenie vodiča a pasažierov, taktiež nazývané aj poistenie sedadiel, vám môže pomôcť počas náročného obdobia po úraze. Nenechajte sa zmiasť obrazným pomenovaním „poistenie sedadiel“. Niektorí si možno pomyslia, že potrhané poťahy na sedadle je to posledné, čo by im pri vzniku dopravnej nehody vadilo. Poistenie sa však netýka sedadiel vo vozidle, ale tých, ktorí na daných sedadlách sedia. Pokiaľ by sa teda vozidlo ocitlo v škodovej udalosti, poistení sú všetci, ktorí sa v ňom nachádzajú.

Poznámka: Máte možnosť si zvoliť tiež zúžené poistenie, ktoré bude platiť napríklad iba na vodiča.

Aké poistné udalosti poistenie pokrýva?

Poistenie sedadiel možno aplikovať na všetky udalosti, ktoré nejakým spôsobom poškodili posádku, s výnimkou tých, ktoré vznikli pred uzatvorením poistenia alebo boli spôsobené úmyselne. V prípade výšky poistného krytia si zväčša môžeme vybrať z 3 balíčkov, ktoré sa líšia ako výškou poistného, tak aj poistnou sumou. Výhodou poistenia sedadiel je, že nemá vymedzenú územnú platnosť. Je platné na území Slovenskej republiky, rovnako ako aj vo zvyšku sveta. Zároveň sa nevzťahuje iba na tragické poistné udalosti, ktoré mnohokrát končia stratami na životoch. Poistení majú nárok na odškodnenie aj v prípade popálenín, zlomenín, čiastočnej alebo úplnej invalidite alebo pri hospitalizácii v nemocnici. V prípade strate na živote alebo čiastočnej invalidite je možnosť vyplatenia poistného bonusu až do výšky 1 500€.

Kto bude poistený?

V prípade úrazového poistenia sedadiel sú poistení všetci vodiči alebo cestujúci, ktorí sa nachádzajú v poistenom aute, ktorým sa stane úraz. Úraz sa môže stať pri nastupovaní do vozidla, počas jazdy, pri vystupovaní a taktiež pri krátkych prestávkach alebo počas opráv porúch motorového vozidla v prípade, že k zraneniu došlo vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Poistená osoba nemusí byť v nijakom vzťahu k poistenému vozidlu ani k jeho majiteľovi alebo nájomcovi. To znamená, že poistenými môžu byť príbuzní, zamestnanci, zákazníci, obchodní partneri, susedia ale napríklad aj stopár.

vyhodne poistenie online