Poistenie stretu so zverou

kalkulacka pzp online

Zákon nám stanovuje povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, alebo PZP. Aj napriek tomu, že za PZP musíme zaplatiť, nekryje všetky havarijné riziká, dokonca ani také, ktoré sa na našich cestách môžu s veľkou pravdepodobnosťou stať. Povinné zmluvné poistenie pre nás predstavuje výhodu v tom, že povinnosť vyplatenia vzniknutej škody prechádza na poisťovňu, v prípade, že je vozidla v poisťovni poistené. Čo však robiť v situáciach, kedy sa dostaneme do škodovej udalosti, ktorú naše PZP nezahŕňa? Jednou z takýchto škodových udalostí môže byť aj stret so zverou.

Stret s divou zverou môže vážne poškodiť karosériu vášho vozidla. Preto je dôležité si za poistenie stretu so zverou priplatiť, keďže takáto udalosť nie je z poistenia PZP krytá.

Ako postupovať pri strete so zverou? 

Prieskum jednotlivých poisťovní, ktoré ponúkajú PZP, ukázal, že práve jeseň je najkritickejším obdobím pre stret so zverou. Ako pri každej škodovej udalosti aj tu je potrebné nespanikáriť a zachovať sa duchaprítomne. Keďže sa pri strete so zverou jedná o dopravnú nehodu spôsobenú na cestnej komunikácii, bez ohľadu na to, či sa na ňu vzťahuje PZP, je potrebné vzniknutú udalosť nahlásiť polícii. Polícia by mala kontaktovať užívateľa poľovného revíru, s ktorým by sa mala daná škodová udalosť ďalej riešiť. Majitelia alebo správcovia poľovného pozemku budú ďalej riešiť odstránenie zrazeného zvieraťa z cesty, poprípade nájdete zvieraťa, ktoré po zrážke z miesta ušlo.  V žiadnom prípade však z miesta nehody neodchádzajte! Takýto skutok by sa mohol stať predmetom trestného konania. vyhodne poistenie online

Ako chrániť vozidlo voči stretu so zverou?

Ako sme už spomenuli vyššie, PZP väčšinou nepokrýva škodovú udalosť, akou je stret so zverou. Môžete si však stret so zverou doplnkov pripoistiť.  Treba však myslieť na to, že čím viac poistných udalostí si k základnému balíčku prihodíte, tým viac aj zaplatíte na konečnej sume. Naskytá sa aj možnosť  pripoistenia so spoluúčasťou, ktorá vám pomôže znížiť sumu poistenia. Spoluúčasť sa vždy uvádza v percentách a pohybuje sa v rozmedzí od 5 – 20%. V praxi to znamená, že na zaplatení škôd sa nepodieľa iba poisťovňa, ale aj majiteľ vozidla.

Už aj v rámci základného balíčka

Niektoré z poisťovní ponúkajú pripoistenie stretu so zverou v rámci základného balíčka. K takým poisťovniam patrí napríkladp oisťovňa Kooperativa alebo Generali. Pokiaľ ste si havarijné riziko, akým je aj stret so zverou, neuzatvorili v rámci PZP, máte aj inú možnosť. V prípade, že vodič preukáže zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil majiteľovi hospodárskeho zvieraťa, sa vodič môže obrátiť na svoju poisťovaciu spoločnosť.