Výpoveď PZP

kalkulacka pzp online

 

Ak nie ste spokojní so svojim poistením, poistnú zmluvu PZP je možné vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Existuje tzv. výročný deň poistenia, ktorý je v týchto súvislostiach dôležitý. Platnosť povinného zmluvného poistenia je vždy jeden rok a teda aj výročný deň je vždy deň a mesiac začiatku poistenia auta,  t.j. od 1. januára, váš výročný deň je 1. január a výpoveď PZP treba doručiť najneskôr 19. novembra. V tento deň už musí byť výpoveď doručená v poisťovni. Aby bola výpoveď poistnej zmluvy platná, musí byť doručená na adresu poisťovne poštou alebo osobne.

Pomocou nášho formuláru si môžete rýchlo a nezáväzne vytvoriť výpoveď PZP, ktorú vám vzápätí doručíme na mail, alebo využite naše bezplatné dokumenty na stiahnutie.

 

Dôvod pre výpoveď PZP

Pri vytváraní výpovede PZP je potrebné vybrať jeden z dôvodov vypovedania poistnej zmluvy:

 • výpoveď ku koncu poistného obdobia
 • výpoveď z dôvodu zmeny držiteľa/majiteľa motorového vozidla
 • vyradenie z evidencie
 • krádež
 • zánik motorového vozidla – totálna škoda

Ako podať výpoveď PZP?

Pomocou nášho formuláru si môžete rýchlo a pohodlne z domova vytvoriť výpoveď PZP, ktorú vám spätne doručíme na e-mail. Následne na to je potrebné:

 • odoslať výpoveď PZP doporučene poštou na adresu poisťovne
 • odovzdať výpoveď PZP osobne na pobočke poisťovne

Vypovedanie poistnej zmluvy môže oznámiť:

 • poistník
 • poistníkom poverená osoba s plnou mocou

Aké sú ďalšie potrebné dokumenty k výpovedi PZP?

V prípade predloženia výpovede PZP ku koncu poistného obdobia, teda k výročiu zmluvy, vám netreba prikladať nič.

Ak však podávate výpoveď PZP z iného dôvodu, k výpovedi je potrebné priložiť kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenosť výpovede:

 • v prípade predaja vozidla: kopia kúpnej zmluvy alebo veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • v prípade vyradenia vozidla z evidencie: protokol o ekologickej likvidácii
 • v prípade krádeže – protokol od Polície SR

Dokumenty na stiahnutie

Výpoveď PZP bez udania dôvodu.

Výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia.

Výpoveď PZP z dôvodu zošrotovania.

Prílohy: Potvrdenie o likvidácii vozidla

Výpoveď PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie.

Prílohy: Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie

Výpoveď PZP z dôvodu krádeže vozidla.

Prílohy: Policajný protokol o krádeži vozidla

Výpoveď PZP z dôvodu darovania alebo odkúpenia vozidla.

Prílohy: Kópia technického preukazu, kúpna/darovacia zmluva